aboutus
Dây chuyền sản xuất

Homey has two manufacturing plants which are around 50,000 square meters. Homey có hai nhà máy sản xuất rộng khoảng 50.000 mét vuông. The production capability is 20 containers a day. Khả năng sản xuất là 20 container một ngày.
 
We have a great management team for Quality Assurance, sales and production. Chúng tôi có một đội ngũ quản lý tuyệt vời về Đảm bảo chất lượng, bán hàng và sản xuất. The product fully in accordance CE standard and European standard ISO11600. Sản phẩm hoàn toàn theo tiêu chuẩn CE và tiêu chuẩn Châu Âu ISO11600.

Guangzhou Homey Construction Limited

Guangzhou Homey Construction Limited

Guangzhou Homey Construction Limited

 

OEM/ODM

Homey cung cấp dịch vụ OEM / ODM dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Guangzhou Homey Construction Limited

Nghiên cứu và phát triển

Một nhóm các nhà nghiên cứu, kỹ sư và kỹ thuật viên có trình độ cao đang liên tục làm việc để phát triển các sản phẩm và ứng dụng mới phù hợp với yêu cầu cụ thể của khách hàng ở nhiều quốc gia khác nhau.
 
 
 
Các hoạt động R & D được nhóm theo hai chủ đề sau:
 
• Phù hợp với nhu cầu của khách hàng, phát triển các sản phẩm và giải pháp mới
 
• Hiệu suất sản phẩm hiện có và cải thiện chất lượng
 
Guangzhou Homey Construction Limited
 

Chi tiết liên lạc

(showSGS=>true)